Інтеграція споживчого і торговельного маркетингу в товарній політиці підприємства

Інтеграція споживчого і торговельного маркетингу в товарній політиці підприємства.

Виходячи з того, що маркетингова товарна політика складається з елементів споживчого і торговельного маркетингу, розглянемо процес формування МТП.

Споживчий маркетинг
— покликаний задовольняти стиль життя, звички, потреби споживачів і впливати на них. Наприклад, у споживачів формується перевага до торговельного знаку.

Торговельний маркетинг – виконує ті ж функції, що й споживчий маркетинг, але через торговельну мережу. Його основна мета полягає в доведенні товару через торговельну мережу до споживача.

Споживчий маркетинг характеризується:
1. створення “зразка” товарного знаку;
2. позиціонування торговельного знаку;
3. стимулювання попиту споживача;
4. дослідження товару;
5. встановлення споживчої ціни.

Торговельний маркетинг характеризується наступними чинниками:
1. сегментація ринку;
2. стимулювання торговельних агентів;
3. дослідження ринкової частки фірми та конкурентного середовища товарного ринку;
4. встановлення ціни реалізації;
5. транспортування, складування, зберігання товарів;
6. організація продажу товару;
7. торговельна реклама.

Розглянемо зовнішні та внутрішні фактори формування товарної політики.

До зовнішніх факторів формування товарної політики належать:
— бажання споживачів;
— стан конкуренції;
— зміни в зовнішньому середовищі;
— ринкова інфраструктура;
— чинне законодавство.

До внутрішніх факторів формування товарної політики належать:
— позиція товару;
— ціна;
— якість;
— дизайн;
— імідж фірми;
— система пільг у кредитуванні продажу;
— організація після продажного обслуговування;
— маркетингова асортиментна концепція фірми.

Добавить комментарий