Зміст і завдання товарної політики

Зміст і завдання товарної політики.
Вибравши ринок для своєї діяльності, підприємство визначає комплекс маркетингових засобів впливу на споживачів. Однією з найважливіших складових маркетингового комплексу є товар. Сукупність засобів впливу на споживачів з допомогою товару пов’язують, як правило, з поняттям товарної політики підприємства.

Існують декілька визначень товарної політики підприємства, зокрема:
маркетингова товарна політика – це…
1. складова господарської діяльності підприємства;
2. визначений курс дій, принципи поведінки підприємства на товарному ринку;
3. сукупність засобів впливу на споживача за допомогою товару.

Останнім часом під маркетинговою товарною політикою розуміють систему дій підприємства для визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широкої можливості їх вибору.

До складових товарної політики відносять:
— визначення оптимального асортименту товарів та його постійне оновлення;
— якість продукції;
— дизайн;
— розробку і здійснення стратегії упаковки;
— товарну марку;
— міру відповідності критеріям споживачів;
— підтримку конкурентоспроможності товарів;
— знаходження оптимальних товарних ніш;
— розробку торговельного знаку;
— обслуговування товарів (сервіс);
— надання основних і додаткових послуг з продажу та експлуатації товарів.

Сутність маркетингової товарної політики полягає у визначенні та підтримуванні оптимальної номенклатури товарів, що виробляються та реалізуються, з урахуванням поточних і майбутніх цілей підприємства.

Оптимальна номенклатура має власні характеристики для кожного окремого підприємства і залежить від ринків збуту, попиту, виробничих, фінансових та інших ресурсів. Її зміни визначаються умовами зовнішнього середовища та внутрішніми чинниками розвитку підприємства. Як правило, номенклатура складається:
1) з товарів, що мають попит і успішно реалізуються на ринку;
2) виробів, які потребують модифікування відповідно до вимог споживачів або для запровадження на новий ринок;
3) товарів, що їх треба вилучити з виробництва через невідповідність вимогам покупців;
4) нової продукції, виробництво якої належить освоїти.

Важливою умовою опрацювання оптимальної маркетингової політики є дотримання належних процедур аналізу та прийняття рішень. Останнє передбачає чітке уявлення про мету виробництва, збуту та експорту на перспективу, наявність стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; добре вивчення ринку і дослідження його вимог; знання власних можливостей та ресурсів (дослідних, науково-технічних, виробничих, збутових) та тенденцій їх можливих змін у майбутньому.

Для розв’язання завдань товарної політики на різних господарських рівнях потрібен стратегічних підхід, тобто тривалий розрахований з оглядом на перспективу, курс. Головними тут є два критерії:
1) залучення і збереження тих споживачів у вибраних ринкових сегментах, котрі забезпечують стабільний фінансовий стан підприємства в поточний момент і в перспективі;
2) оцінка можливих варіантів збільшення обсягів загального прибутку.

Одним із центральних завдань товарної політики є її внесок у збереження та розвиток підприємства як соціально-економічної системи. З цього приводу можна назвати три найсуттєвіші цілі підприємства:
· заміщення ресурсів;
· забезпечення гарантій збереження підприємства;
· створення умов для зростання виробництва.

Показниками досягнення цих цілей вважають:
— обсяги збуту;
— покриття і зниження собівартості продукції;
— зростання обсягів виробництва;
— ринкову частку.

Добавить комментарий